‘Aasjoera staat voor de deur in sja Allah. Een dag die veel gespreksstof oplevert. Naast het feit dat het op deze dag aangeraden is om te vasten en men stilstaat bij de hulp die Allah (swt) Zijn Profeet Moesa (as) schonk, is het in meerdere landen een nationale feestdag en stroomt menig ‘Hoessainia’ vol om de dood van al-Hoessein (ra) te gedenken. We kunnen ons jaarlijks blijven focussen op de abominabele geselpraktijken die er op deze dag plaatsvinden maar hiermee kunnen we volledig voorbijgaan aan een hele belangrijke les die deze dag ons leert. De Profeet (saw) leert ons namelijk om deze dag en een dag ervoor (of erna) te vasten. Een van de belangrijkste redenen is dat we ons hiermee onderscheiden van anderen. Toen de Profeet (saw) naar Medina trok en de joden aantrof in vastende staat (op de dag van ‘Aasjoera) en hen hiernaar vroeg, stelden ze dat zij vastten vanwege het feit dat Allah Moesa op deze dag had gered. Het was dus een vorm van ta’dhiem (verering), waarop de Profeet (saw) zei:

نحن أولى بموسى منكم

‘’Wij hebben meer recht op Moesa dan jullie.’’ [al-Boechari]

Onderscheid in deze context is niet slechts voorbehouden aan joodse tradities maar het gaat erom dat Islam uniek blijft en diens ‘aqiedah zich onderscheidt van alle andere religies en ideologieën. Zo zegt Allah (swt):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ

Jullie die geloven! Zegt niet: “Eerbiedig ons”, maar zegt: “Let op ons en hoort.” (VBK, soera al-Baqarah, vers 104)

Dit is een oproep aan de gelovigen om het woord انظُرْنَا te gebruiken en niet het woord رَاعِنَا. Hoewel beide termen een soortgelijke betekenis hebben, verandert de regelgeving vanwege de context. Wanneer een woord een technische betekenis (haqiqa ‘oerfijja gaasa) krijgt en in de realiteit wordt toegepast, wordt hierover geoordeeld en wordt er niet uitgegaan van de linguïstische betekenis. Het woord رَاعِنَا dat normaliter onder meer duidt op ‘geef ons tijd’, ‘luister aandacht naar ons’, werd door een groep mensen gebruikt om de Profeet (saw) te bespotten. Het woord kreeg deze connotatie waarna de gelovigen werd opgedragen om de Profeet (saw) op eervolle wijze aan te spreken en niet deze term te hanteren. Wanneer we dit linken aan onderscheid leren we dat ieder idee en concept moet voortvloeien uit Islam en we niet zomaar termen als ‘vrijheid’en ‘democratie’ kunnen bezigen, omdat deze termen een ideologische basis kennen die indruist tegen Islam.

En dit geldt voor veel politieke termen die vandaag de dag  worden gebezigd. We dienen uiterst bedachtzaam te zijn en de Islamitische ‘aqiedah te waarborgen. De Islamitische ‘aqiedah verwordt hiermee dus tot onze maatstaf in het beoordelen van verschillende ideeën en concepten en niet slechts tot een abstracte theorie die losstaat van de realiteit.

Comments

comments

DELEN