Het kan waargenomen worden dat een moslim, wanneer hij in zijn leven met een probleem geconfronteerd wordt, de oplossing voor dit probleem zoekt in dingen die Allah (swt) haram heeft verklaard. Bijvoorbeeld, wanneer hij in een financiële crisis zit, gaat hij werken met riba in een bank of met alcohol in een bar of restaurant, hopende zo het geld te kunnen verdienen wat hij nodig heeft. De rechtvaardigingen die voor dit soort gedrag gegeven worden zijn meestal redenaties als ‘het is maar tijdelijk,totdat ik mijn problemen heb opgelost’, of ‘ik heb geen keus, het is haraam of geen inkomen’. Een blik op de Koran kan antwoord geven op de vraag of deze gedachtegangen correct zijn of niet.

Allah (swt) zegt ondermeer: “En voor hem die Allah vreest, zal Hij een uitweg bereiden. En Hij zal hem onderhouden vanwaar gij het niet verwacht. En voor hem, die zijn vertrouwen in Allah stelt, is Allah toereikend.” (65:2-3)

Ibn Kathier verhaalt in zijn tafsier over dit vers: “Het betekent dat degene die Allah (swt) vreest in wat Hij (swt) heeft geboden en verboden, Allah (swt) voor hem dan een weg vrij zal maken van elk obstakel en hem zal voorzien vanuit bronnen welke hij nooit verwachtte. ‘Abdoellah bin Mas’oed en Masroeq zeggen betreffende dit vers: “Het gaat over de persoon die beseft dat als Allah (swt) iets wilt geven dan geeft Hij (swt) het, en als Hij (swt) iets wilt wegnemen dan zal Hij (swt) dit ook wegnemen’.”

De sjeich maakt dus duidelijk dat dit vers aangeeft dat de persoon die bewust is van Allah (swt) en wegblijft van haraam zaken ongeacht de crisis waarin hij zich bevindt, door Allah (swt) hulp geschonken zal worden op manieren waar hij geen rekening mee had gehouden. Als, daarentegen, de persoon de crisis waarin hij zich bevindt gebruikt als rechtvaardiging om haraam te doen, dan zal hij deze hulp door Allah (swt) verliezen.

Comments

comments

DELEN