De Kinderombudsman vindt de opvang van asielkinderen in noodopvanglocaties tekortschieten. Hij zegt dat na een eigen onderzoek (http://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/2016.KOM008.Wachtenopjetoekomst.pdf) naar de behandeling van vluchtelingenkinderen.

“Onze conclusie is dat de noodopvang voor asielkinderen onder de maat is”, zegt ombudsman Marc ‪#‎Dullaert‬. Ook vindt hij dat de kinderen veel te lang in deze centra moeten verblijven.

Er is naar de mening van Dullaert in de centra te weinig ruimte om te spelen en om aan sport en ontspanning te doen. “Daarbij komt dat op sommige locaties kinderen weken moeten wachten voor ze naar school kunnen, terwijl onderwijs juist de structuur biedt die zij nodig hebben.” Hij geeft zelfs een voorbeeld van een moeder die haar baby borstvoeding moest geven in een ruimte waarin drie volwassen mannen verbleven.

De asielprocedures zijn “onacceptabel lang”, zegt Dullaert. “Als er ook nog een procedure moet worden begonnen voor gezinshereniging, kan het wel twee jaar duren voordat ouders en kinderen weer bij elkaar zijn. Hierdoor berokkenen we deze kinderen alleen maar meer schade.”

In het bijzonder vraagt Dullaert aandacht voor kinderen die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen en hier 18 jaar worden. “Zij dreigen tussen wal en schip te vallen. Het risico is dat deze zeer kwetsbare groep aangewezen raakt op de nachtopvang van het Leger des Heils.”

Als u zelf hier iets aan kunt en wilt doen, dan kan dat. Je kunt namelijk jezelf opgeven om opvangouder te worden voor vooral jongens van 12 tot 16 jaar. Voor meer informatie hierover, zie: http://www.nidos.nl/voor-opvangouders/opvangouder-worden/

Link naar het artikel: http://www.nrc.nl/nieuws/2016/02/24/kinderombudsman-opvang-vluchtelingenkinderen-onder-de-maat

Comments

comments

DELEN