Zaid ibn ‘Amroe, het schoolvoorbeeld van een persoon die zich niet liet leiden door conformisme, maar zich vastklampte aan zijn eigen principes. Ibn Hisjaam verwijst in zijn magnum opus ‘As Sierah an-Nabawiyyah’ meermaals naar Ibn Ishaaq. Ook wanneer hij spreekt over Zaid ibn ‘Amroe. Enkele leermomenten voor de moslim levend in het westen:

-Zaid ibn ‘Amroe behoorde tot degenen die zich vastklampten aan de boodschap van de Profeet Ibrahim (عليه السلام). Hij verzette zich tegen de gebruiken, die gangbaar waren ten tijde van de Djahiliyyah, zoals het levend begraven van dochters, aanbidden van afgodsbeelden (polytheïstisch element geïntroduceerd door Amroe ibn Loehay) en het offeren voor afgodsbeelden.

– Hij hield zijn ideeën niet voor zichzelf, maar spoorde de mensen aan om terug te keren naar Tawhied. Hij zei o.a. ‘Aanbid de Heer van Ibrahim!’ En

ما انتم على شيء
‘Jullie bevinden je op niets’.

Hiermee doelde hij op het pad van Sjirk, dat de Mekkanen bewandelden.

-Toen de Profeet (صلى الله عليه وسلم) in zijn tijd werd gevraagd of er istighfaar mocht worden gedaan voor Zaid ibn ‘Amroe, antwoordde hij:

نعم، فإنه يبعث يوم القيامة امة وحده
Ja, hij zal op de Dag des Oordeels opgewekt worden als een natie. (overgeleverd door imam Amad)

-Als moslim levend in het westen, is het zaak om vast te klampen aan belangrijke kernwaarden en hier ondanks de toenemende druk geen millimeter van af te wijken. Vasthouden aan de islamitische identiteit zal niet enkel ons baten, maar ook de volgende generatie. Zaid ibn ‘Amroe bleef standvastig en week niet af van zijn opvattingen, ondanks dat zijn standpunten indruisten tegen de heersende opvattingen in de samenleving. Zijn zoon is niemand minder dan Said ibn Zaid (رضي الله عنه), een van de tien Sahaaba die Djannah is beloofd.

 

Comments

comments

DELEN