Zoek

Islamitisch - zoekresultaten

Wanneer u niet blij bent met de resultaten, kunt u een nieuwe zoekopdracht geven

Volgens de Encarta encyclopedie 2000 is een partij “een blok van politiek gelijkgezinden”. In het “Dizionario Di Politica” staat: “Volgens de bekende definitie van...

Door de geschiedenis heen hebben naties altijd gebruik gemaakt van unieke vaandels en vlaggen om zichzelf te identificeren. Toen de westerse imperialistische machten –...

Verzekeringen zijn een alledaags onderdeel van het leven in een niet-islamitisch systeem. Verzekeringsondernemingen zijn grote, multinationale ondernemingen geworden met miljarden aan jaarlijkse omzet. Zij...

Een gemeenteraad is een samenstelling van afgevaardigden uit een gemeente. Een gemeente is een entiteit die beschikt over relatieve onafhankelijkheid voor wat betreft de...

Het woord dialoog komt van het woord ‘dialogos’ in het Grieks en betekent ‘tweegesprek’ of ‘een gesprek voeren’. Als men het over de dialoog...

Imaam Al Mawardi Al Mawardi heeft in “Al Ahkaam al Soeltaniya” op bladzijde 5 gezegd: “Het aanstellen van een Imaam (Al Khalifa) die de zaken...

Aboe al Hasan ‘Ali bin Mohammed bin Habieb al Mawardi werd in het jaar 364 Hidjri, 974 naar christelijke jaartelling, geboren in Basra in...

Soeltan ‘Abdoelhamied II werd geboren op woensdag 21 september 1842 in de Islamitische Staat Al Khilafa. Zijn volledige naam was ‘Abdoelhamied bin ‘Abdoelmadjid Han....

Al Hasan bin Djasaar al Basri werd in het jaar 21 Hidjri, 642 naar christelijke jaartelling, geboren in Al Madina. Zowel zijn vader als...

“Het Kalifaat in de Nederlandse media” is een artikelenserie die de geschiedenis van de Islamitische Staat Al Khilafa van de moslims onder de loep...

Imaam Ahmad ar Rifa’i werd in het jaar 512 Hidjri, 1119 naar christelijke jaartelling, geboren nabij Basra in Irak. Zijn vader was ‘Ali Aboe...

“Het Kalifaat in de Nederlandse media” is een artikelenserie die de geschiedenis van de Islamitische Staat Al Khilafa van de moslims onder de loep...

“Het Kalifaat in de Nederlandse media” is een artikelenserie die de geschiedenis van de Islamitische Staat Al Khilafa van de moslims onder de loep...

“Het Kalifaat in de Nederlandse media” is een artikelenserie die de geschiedenis van de Islamitische Staat Al Khilafa van de moslims onder de loep...

Burgerrechten zijn de rechten die een burger gegarandeerd worden door de grondwet van zijn staat. De in het westen gebruikelijke burgerrechten zijn ondermeer bescherming...

Het probleem dat vrijheid van religie probeert op te lossen Het is natuurlijk voor de mens om angst te voelen wanneer hij zich bewust wordt...

Geachte directie van HEMA, de heren van Zetten, Walter, Lagerwij, Jonker, Heesen en Repko, en mevrouw Hooijdonk, Ongetwijfeld heeft de kwestie van de hoofddoek in...

Geachte heer Vermeersch, Op het moment dat in het publieke debat in België de Islamitische hoofddoek terug op de voorgrond trad, ten gevolge van het...

As salamoe aleykoem wa rahmatoellahi wa barakatoe, geachte imaam Nordin Taouil. Het besluit van de koninklijke athenea in Antwerpen en Hoboken om ingaande het schooljaar...

In naam van Allah, de Verhevene, de Genadevolle Alle lof zij Allah, die de Koran openbaarde als leiding en waarschuwing voor de God-vrezenden, en die...

Geachte direkteur Goris, Het is als vanzelfsprekend van het grootste belang dat onze jeugd en toekomst een goede opleiding en opvoeding geniet. Een opleiding die...

Geachte heer Verwey, Met meer dan gemiddelde interesse heb ik uw artikel “Liberaal islambeleid hard nodig” gelezen in de online editie van de Volkskrant....

Geachte redactie van OPINIO, Toen u enkele weken geleden de komst van uw weekblad aankondigde alszijnde “een ode aan de vrijheid van meningsuiting, waar...

Geachte Prof. Dr. Smalhout, Het vormen van een mening bij een kwestie op basis van vooroordeel, om deze mening vervolgens tegenover anderen te presenteren als...

Weledelgeleerde professor, Dit schrijven doe ik u toekomen in reactie op uw artikel “Minima Philosophica - Submission II” in de meest recente uitgave van de...

Alsof secularisme en de seculiere staat recente uitvinden van de mens zijn, vindt in Nederland momenteel een debat plaats over de plaats die religieuze...

Status van de vreemdelingen politiek in Nederland, anno 2006 De recente verkiezingen in Nederland kenden als uitkomst een overwinning voor de christen democraten (CDA). Deze...

In de media blijven maar berichten opduiken over gevallen van seksueel misbruik binnen de atholieke kerk. In Amerika is dit al sinds 2004 in...

Ongetwijfeld zal naar aanleiding van de recente uitspraak van het Hof van Beroep in Antwerpen, dat het scholen toegestaan zijn hun leerlingen het dragen...

Circa 100 jaar geleden was het in bepaalde landen nog toegestaan voor een man om zijn vrouw te verkopen. De vrouw werd ze beschouwd...

Het huidige politieke klimaat in Nederland kan als verwarrend overkomen op degene die deze niet nauwlettend heeft gevolgd de laatste tijd. De reden hiervoor...

“De pot verwijt de ketel dat hij zwartkijkt”. Dit spreekwoord is van toepassing op de westerse wereld wanneer deze Islam en de moslims aanklaagt...

Per jaar registreert de politie in Nederland 1,2 miljoen misdrijven. Op een bevolking van 16 miljoen mensen is dit een schrikbarend cijfer, waaruit...

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) waarschuwde de Nederlandse overheid recent dat vrouwen in Nederland te weinig werken. Want alhoewel relatief veel...

Het nobele doel van de vaders van de westerse beschaving, filosofen zoals Thomas Hobbes (1588 – 1679), John Locke (1632 – 1704), François-Marie Arouet...

Geachte heer Benzakour, De eerste serieuze poging tot uitroeiïng van religie resulteerde uit Frankrijks seculiere revolutie van ondertussen alweer ruim 200 jaar geleden. Na omverwerping...

Dr. Tahir, Sinds de verschijning van uw artikel “De Islamitische Staat”, waarin u ingaat op vraag wat precies de Islamitische Staat Al Khilafa is en...

Het was 2004 toen de media het grote publiek in Nederland kennis liet maken met de internationale Islamitische politieke partij Hizb ut Tahrir. Aanleiding...

Hizb ut Tahrir is de enigste politieke partij die wereldwijd actief is. Van Indonesië tot Marokko werkt de Partij om de moslims in staat...

Ad Daylami vermeldde in zijn boek Moesnad al Firdaws op gezag van Aboe Bakra de volgende hadieth met een complete keten: “Zoals u bent...

De Arabische woorden idsjtihaad en moedsjtahid zijn afgeleid van het Arabische stamwoord dsje – he – de, wat “inspannen, je best doen” betekent in...

Het leven als moslim vereist dat de Wet van Allah (swt) gebruikt wordt om de problemen mee op te lossen. In de afwezigheid van...

  “Het doel heiligt de middelen” is een nederlands spreekwoord dat betekent “alles is toegestaan om te doen als het doel een nobel doel is”....

De zakaat is één van de vijf pilaren van Islam, zoals de Boodschapper van Allah (saw) heeft gezegd: “Islam is gebouwd op vijf (pilaren):...

Sjeich Joesef, Uw verschijning op het Tahrier-plein op 18 februari 2011 gedurende het hoogtepunt van wat de naam “Arabische lente” heeft gekregen, en het warm...

De uitdagingen waarmee de drager van de da’awa in het Westen geconfronteerd zal worden zijn duidelijk. Hij moet proberen de moslims te leiden tot...

Mohammed Taqioeddien an Nabhani was een Islamitisch jurist en geleerde, en is de oprichter van de Islamitische politieke partij Hizb ut Tahrir. Zijn jeugd Sjeich Mohammed...

Het Arabische woord da’awa is een vervoeging van de Arabische stam daal – ‘ayn – wauw, wat letterlijk “oproepen tot”, “bijeen roepen”en “uitnodigen tot”...

Er is duidelijk gemaakt dat iedere moslim door Islam verplicht is om te werken aan wederoprichting van de Islamitische Staat Al Khilafa. Dit is...

Da’awa tot Islam is gedefinieerd als het oproepen en uitnodigen tot Islam. De drager van de da’awa tot Islam probeert anderen te doen neigen...

Het is helder en duidelijk de da’awa tot Islam, het oproepen en uitnodigen tot Islam en het doen neigen van anderen tot Islam middels...

Het is duidelijk dat de verbod op het dragen van “religieuze symbolen” die op verschillende plaatsen door Europe ingesteld zijn enkel en alleen gericht...

Plannen tot de bouw van een moskee stuiten in de westerse wereld, zowel Europa als Amerika, bijna altijd tot weerstand. In Zwitserland heeft deze...

Denkend aan Afrika komen bij de meeste mensen beelden voor ogen van ondervoede kinderen, vluchtelingenkampen, corruptie en oorlog. Het werelddeel met haar 800 miljoen...

De vereniging van de Moslimlanden in één Islamitische Staat - Al Khilafa - zou als belangrijk, economisch gevolg hebben dat verschillende relatief kleine economieën...

“De Amerikanen weten dat er een probleem is in Amerika, maar zij weten niet wat het is, of waarom het is. Wat nog belangrijker...

In verschillende moslimlanden is toerisme tot het hart van de economie gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn Tunesië, Egypte en de Malidiven. In de Malidiven maakt...

Eerder dit jaar schoof rapper Fresku aan bij Theo Maassen, in het kader van het programma ’24 uur met’. De wijze waarop Theo Maassen tegen...

Benedenstaande is de vertaling van een lezing gegeven tijdens de door Hizb ut Tahrir georganiseerde conferentie “Richting een veilige en rustige wereld onder de...

De film geeft in het kort het proces van een "jihadist" weer die besluit om naar Syrië uit te reizen. Hierbij wordt vooral de...

Naar aanleiding van de motie van de regeringspartijen, VVD en de PvdA is het Openbaar Ministerie verzocht een onderzoek te starten naar de mogelijkheden...

De Quraisjieten namen evenzeer stappen om de verspreiding van deze nieuwe religie buiten Mekka te voorkomen. Een groep moslims, die emigreerden naar Abbesinië, werden...
video

Broeder Mazhar Khan en Sharif Abu Laith geven beiden hun inzichten vanuit twee verschillende perspectieven om het belang van het spreken over Khilafah in...

De Nederlandse Tweede Kamer debatteerde recent over “antidemocratische groeperingen”. Deze antidemocratische groeperingen werden gedefinieerd als politieke groeperingen die op democratische wijze een einde willen...

De komende Islamitische Staat Al Khilafa zal voor ideologische en praktische redenen van de ontwikkeling van haar defensie-industrie een prioriteit maken. Voor kapitalistische economen...

De geschiedenis van Amerikaanse geostrategieën Amerika heeft in haar bestaan verschillende geostrategieën geformuleerd en gebruikt. Bijvoorbeeld de Monroe Doctrine geformuleerd ten tijde van president James...

De moslims hebben een relatie met Allah (swt) en deze relatie met Allah (swt) kunnen wij uit het volgende vers begrijpen: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ "Alle...

Met de dag wordt de oproep van seculiere politieke partijen, om de “anti-democratische” Islamitische partijen te verbieden die tot doel hebben om de democratische...

Het is een Soerah waarover de Profeet (saw) heeft gezegd; " لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " "Wie het gebed verricht zonder het lezen...

Een baby van 1,5 jaar is door Joodse extremisten om het leven gebracht middels het gooien van een brandbom door het raam van het...

In tijden van onderdrukking en tirannie worden de mensen voorzichtiger en zijn zij minder geneigd om zich in te spannen voor het gebieden van...
video

Ustaadh Abdullah Imamoglu vertelt over zijn conversatie met een broeder die participeert binnen de democratie, omdat hij geen ander alternatief heeft. Hij beaamt wel...

Op 8 mei 1945 namen duizenden Algerijnse mannen, vrouwen en kinderen deel aan een mars georganiseerd door de Franse autoriteiten ter gelegenheid van de...

De maand Radjab is gisteren ingegaan. Dit betekent dat de heilige maand Ramadan nabij is, de maand waarin de moslimgemeenschap in samenhorigheid de nabijheid...

‘Oemar bin Moekhtar bin Al Manfi werd geboren in 1275 of 1280 Hidjir, 1858 of 1862 naar christelijke jaartelling, in Libië, in een gebied...

De westerse visie op het leven is zo dominant in de media, het onderwijs en het dagelijks leven, dat veel moslims termen afkomstig uit...
video

Het voorval in Houston staat niet op zichzelf. Moslims worden wereldwijd aangevallen en de gebedshuizen zijn een doelwit geworden. De niet-Islamitische burgers krijgen een...

De Haghia Sophia Moskee in Istanbul tijdens de Ottomaanse Khilafah (rond 1860), voordat het gebouw in 1934 door Atatürk werd afgesloten voor Islamitische gebeden.

Een momentopname uit de Ottomaanse Khilafah, Istanbul (rond 1900), welke eens te meer duidelijk maakt dat de Moslims slechts onder een Islamitische Staat de ruimte krijgen...

Het is werkelijk een Oemma van goedheid en eer. Massale protesten vinden plaats over de gehele Islamitische wereld ter verdediging van de eer van...

Charlie Hebdo; de schijn van het vrije woord Woensdagmiddag werden we even terug geslingerd naar het jaar 2011, toen de mediaberichtgeving in Noorwegen direct na...

Vandaag, precies 523 jaar geleden is Andalusië, onderdeel van de Islamitische Staat gevallen. Vlak voor fadjr op 1 januari 1492 hadden Europese soldaten de...

Terwijl het Westen haar focus legt op het kapen van de revolutie in Syrië en tracht de Islamitischeheropleving te stoppen, blijft het tirannieke regime van...

Het volstond de soldaten van de Islamitische Staat niet om in 1915, tijdens de Eerste Wereldoorlog, de Britten die Palestina aanvielen slechts af te keuren,...

Terwijl de niet-Islamitische manier van leven ons in een dergelijke benarde situatie heeft gezet, waardoor velen van ons hun kinderen (voornamelijk meisjes) niet alleen...

Drie Da'wa dragers van Hizb ut Tahrir Tunesië zijn verongelukt op hun weg naar een conferentie in het Tunesische al-Qasrain. De conferentie zou gaan...

Sinds de brute aanval van de joodse entiteit op Palestina hebben diverse landen, groepen en individuen zich op verschillende manieren uitgelaten over de tergende...
video

Sergey Lavrov (Rusissche Minister van Buitenlandse Zaken) gaat in op de recente ontwikkelingen in de Islamitische wereld en diens strijd omtrent de toekomst van...
video

Persconferentie van de Syrische minister van Buitenlandse Zaken waarin hij de omringende landen waarschuwt voor de sterke oproep voor de Islamitische Khilafah Staat welke...
video

Dhr. Ahmed Qasas over de aard van de revolutie in Syrië en hoe deze wordt gekenmerkt door de roep naar Islam en de nationalistische...
video

Eenheid kent geen grenzen. In shaa Allah zullen wij als een eenheid werken om eenheid onder een Islamitische Staat Al-Khilafah te realiseren. Het is...
video

In een discussieprogramma waarschuwt een persoon loyaal aan het Syrische regime de (westerse) wereld wat de gevolgen zullen zijn zodra er een Islamitische Staat...
video

Tijdens een protest in Binnish(Syrië) wordt duidelijk gemaakt dat de opstand Islamitisch is ongeacht of Obama dit nu leuk vindt of niet. Ze verwerpen...
video

Mujahid in Homs (Syrië) geeft duidelijk aan dat het een strijd is omwille van Allah opdat Zijn woord het Allerhoogste zal zijn en de...